O autorze
Kamila Gasiuk-Pihowicz – Posłanka klubu poselskiego .Nowoczesnej. Członkini Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Z wykształcenia prawniczka i ekonomistka. Pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a wcześniej w czołowych warszawskich kancelariach prawnych. Aktywna w organizacjach społecznych działających na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego. Mieszka w Pruszkowie.

Co się stanie jeśli inne państwa przestaną uznawać nasz system sądowy za legalny?

Od międzynarodowych instytucji i prawniczych autorytetów z całego świata napływają do polskiego rządu oraz do Prezydenta Andrzeja Dudy apele o powstrzymanie niszczenia trójpodziału władzy i utrzymanie niezawisłości sądów. Z perspektywy UE i świata, jeśli PiS nie powstrzyma obecnej ustawy o Sądzie Najwyższym, polski system sądowniczy przestaje de facto być legalny. Czy wiecie co to będzie oznaczać na co dzień dla milionów Polaków?


Lista zagrożeń jest długa, ale tu przedstawiam parę przykładów co stanie się kiedy zagraniczne instytucje przestaną uznawać polski system sądowy za legalny:

I. Wykonanie wielu wyroków wymaga współdziałania sądów i innych organów kraju miejsca zamieszkania obcokrajowca. Wykonanie wyroków w takich sprawach będzie zagrożone:

- Sąd w Polsce wyda wyrok w sprawie umowy, której stroną jest osoba zamieszkująca w innym kraju lub spółka z innego kraju;

- Uprawniony do alimentów (np. dziecko lub były małżonek) ma miejsce zamieszkania w Polsce, a sąd polski wyda wyrok przeciwko osobie zamieszkującej w innym kraju,

- Sąd w Polsce nakaże osobie zamieszkującej w innym kraju naprawić szkodę, którą wyrządziła swoim działaniem w Polsce;

- Sąd w Polsce wyda wyrok na rzecz polskiego konsumenta, pozywającego przedsiębiorcę zamieszkującego w innym kraju;

- Sąd w Polsce wyda wyrok na rzecz pracownika wykonującego pracę w Polsce, pozywającego pracodawcę zamieszkującego w innym kraju;

Jeżeli wyroki sądów polskich przestaną być uznawane za granicą ze względu na utratę niezależności przez sądownictwo, wykonanie za granicą wyroku polskiego sądu w powyższych i wielu innych sprawach będzie niemożliwe.


II. Utrata niezależności polskiego sądownictwa stworzy zagrożenie, że w sprawach które dotyczyć będą:

- Alimentów, gdy osoba zamieszkująca w Polsce pozwie przed polski sąd osobę zamieszkującą w innym kraju;

- Przyznawania, wykonywania, przekazywania, pełnego lub częściowego pozbawienia władzy rodzicielskiej, gdy rodzic zamieszkujący w Polsce pozwie przed polski sąd rodzica zamieszkującego w innym kraju;

- Prawa do kontaktów z dzieckiem, gdy rodzic zamieszkujący w Polsce pozwie przed polski sąd rodzica zamieszkującego w innym kraju;

- Rozwodu, gdy małżonek zamieszkujący w Polsce pozwie przed polski sąd małżonka zamieszkującego w innym kraju;

- Wierzytelności lub odszkodowania dochodzonych na podstawie umowy, gdy wierzyciel zamieszkujący w Polsce pozwie przed polski sąd osobę zamieszkującą w innym kraju;

pozwani zamieszkujący w innym kraju nie będą mogli uzyskać sprawiedliwego wyroku – zwłaszcza gdy sprawa będzie politycznie lub ideologicznie ważna dla aktualnej władzy.
Trwa ładowanie komentarzy...